O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Katastar rudarskog otpada Republike Srbije je projekat čiji cilj je dalji razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji kroz izradu inventara – katastra rudarskog otpada. Predviđeno je da katastar bude izrađen u obliku internet aplikacije i knjige i da sadrži procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada.

Cilj

Opšti cilj projekta je da pruži pomoć Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena kroz izgradnju institucija i unapređenje infrastrukture u oblasti životne sredine. Konkretan cilj je razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom.

Realizacija projekta

Korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije. Ovo je jedan od prvih projekata u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja što znači da projekat sprovode institucije države Srbije u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji. Projekat vredan 2,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije, kroz Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija kao naručioca.

Sektor
  • Zaštita životne sredine
EU donacija
2.100.000 €
Vreme implementacije
Februar 2017. - Februar 2020.
Korisnik
Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
Implementiran od strane
PLEJADES i DMT